VÜCUT ŞEKİLLENDİRME
Karın Germe   /  Sırt Germe   /  Kol Germe   /  Uyluk Germe   / 

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME
  triangle  

Karın Germe

Karın duvarı kaslarında ayrılma (diastazis rekti), karın derisi çatlakları, karın ön duvarında yağ birikimi, karın derisinde sarkma gibi nedenlerle karın germe (abdominoplasti) ameliyatına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu cerrahi işlem esnasında bir yandan karın ön duvarını oluşturan kaslar sıkılaştırılırken diğer yandan karın ön duvarında yer alan fazla deri ve deri altı yağ doku çıkarılmaktadır.

Karın ön duvarı derisindeki çatlakların yoğunluğu, deri altı yağ dokusunun miktarı, deri sarkıklığının derecesi ve diastazis rekti varlığı cerrahi planlama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardır. Diastazis rekti neticesinde karın içi organların fıtıklaşmasıyla karın bombe ve sarkık görünebilir. Bu nedenle bu hasta grubunda eş zamanlı olarak kas tamirinin de gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bel bölgesinde lokalize yağ birikimi olan hastalarda bel kıvrımı oluşturmak amacıyla liposuction işlemi de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca genital bölge üzerinde yağ birikimi olan hastalarda bu bölgedeki yağın uzaklaştırılması ve genital bölgenin bir miktar yukarı yönde askılanmasıyla daha iyi bir görünümün elde edilmesi mümkündür.

Karın derisinde hafif sarkma olan, hafif-orta derecede yağ birikimi olan ve diastazis rekti olmayan hastalarda mini abdominoplasti ve/veya liposuction gibi daha az invaziv prosedürler gerçekleştirilebilir. Ayrıca göbek deliği yüksek yerleşimli olan ve deri fazlalığı hafif-orta düzeyde olan hastalarda göbek deliği etrafında kesi yapılmaksızın floating abdominoplasti adı verilen cerrahi teknik uygulanabilir. Bu teknik esnasında diastazis rekti tamirinin de yapılması mümkündür. Klasik abdominoplasti ameliyatından farklı olarak bu işlem esnasında göbek deliğinin çevresinde kesi yapılmaz.

Abdominoplasti prosedürleri genel anestezi altında gerçekleştirilmekte ve tercih edilecek tekniğe bağlı olarak 3-5 saat sürmektedir. Ameliyattan sonra karın derisi altında birikebilecek sıvıların uzaklaştırılması amacıyla drenler yerleştirilir. Karın ön duvarındaki iz bikini veya iç çamaşırın altında kalacak şekilde konumlandırılır. Klasik abdominoplasti ameliyatında göbek deliğinin yerinin değiştirilmesi nedeniyle göbek deliği çevresinde de iz gözlenmektedir.

Ameliyat sonrası erken dönemde dik durmada zorluk yaşanabilir ancak bu durum kişinin gündelik ihtiyaçlarını karşılamasına engel değildir. Ameliyatı takip eden ilk iki hafta yaklaşık 45° açı ile yatak istirahati gerekmektedir.

Abdominoplasti ameliyatları sonrasında yaşlanma sürecinin devam edecek olması cerrahi işlemin uygulandığı bölge derisinde gevşemeye ve sarkmaya neden olacaktır. Kilo alıp verme süreçleri derideki bu bulguları daha da artırabilir. Cerrahi ile elde edilen sonucun korunabilmesi amacıyla vücut ağırlığına dikkat edilmeli ve düzenli olarak spor yapılmalıdır.

Abdominoplasti ameliyatları sonrasında hastanede kalış süresi 1-2 gündür ve genellikle 2-4 gün sonra drenler çıkarılır. Ödem oluşmaması amacıyla özellikle ilk altı ay sauna, solaryum, hamam ve güneş banyosuna maruz kalınmamalı ve en az sekiz hafta süreyle korse kullanılmalıdır. İyileşme döneminin birinci ayından sonra hafif, üçüncü ayından sonra ise orta zorluk seviyesindeki sporların yapılmasına izin verilmektedir.

Karın Germe
Sırt Germe

Sırt Germe

Vücut ağırlığında gözlenen önemli ölçüdeki artış ya da kayıplar nedeniyle vücudun diğer bölümlerinde olduğu gibi sırt bölgesinde de kozmetik ve fonksiyonel yan etkiler gözlenebilir. Sırt germe ameliyatı, sırt bölgesinin sıkılığının artırılması ve bel bölgesi kontürünün belirginleştirilmesi amacıyla hem fazla derinin hem de deri altı yağ dokunun uzaklaştırıldığı bir vücut şekillendirme prosedürüdür.

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilmekte ve genellikle 2-4 saat sürmektedir. Sırt bölgesinde yatay olarak uzanan iz sutyen altında kalacak şekilde yerleştirilir. Sırt ve bel bölgesinde genel olarak yağlanma artışı olan hastalarda eş zamanlı olarak liposuction işlemi de gerçekleştirilebilir. Ameliyatı takip eden ilk iki hafta yatış pozisyonu yüzüstü olmalıdır.

Sırt germe ameliyatı sonrasında yaşlanma sürecinin devam edecek olması cerrahi işlemin uygulandığı bölge derisinde gevşemeye ve sarkmaya neden olacaktır. Kilo alıp verme süreçleri derideki bu bulguları daha da artırabilir. Cerrahi ile elde edilen sonucun korunabilmesi amacıyla vücut ağırlığına dikkat edilmeli ve düzenli olarak spor yapılmalıdır.

Sırt germe ameliyatı sonrasında hastanede kalış süresi 1-2 gündür ve genellikle 2-4 gün sonra drenler çıkarılır. Ödem oluşmaması amacıyla özellikle ilk altı ay sauna, solaryum, hamam ve güneş banyosuna maruz kalınmamalı ve en az sekiz hafta süreyle korse kullanılmalıdır. İyileşme döneminin birinci ayından sonra hafif, üçüncü ayından sonra ise orta zorluk seviyesindeki sporların yapılmasına izin verilmektedir.

Kol Germe

Sarkmış ve gevşemiş kollar özellikle orta yaş ve üzeri kadınların vücutlarıyla ilgili en büyük memnuniyetsizlik sebeplerinden biridir. Ayrıca bariatrik cerrahi sonrasında da bu sorun ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Düzenli spor aktivitesinde bulunmak bile bazı durumlarda kollardaki deformasyonu önlemeye yardımcı olamamaktadır. Kol germe ameliyatı (brakioplasti) dirsek üstündeki deri ve deri altı yağ doku fazlalığını gidermek amacıyla gerçekleştirilen bir cerrahi işlemdir. Amaç sadece kolu inceltmek değil, aynı zamanda kolu daha gergin bir hale getirmektir.

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilmekte ve genellikle 2-4 saat sürmektedir. Ameliyat esnasında dirsekten başlayıp koltuk altına ve meme dış yüzüne doğru uzanan “L” şeklinde bir kesi yapılır. Kol bölgesindeki iz kolun iç yüzünde kalacak şekilde yerleştirilir. Genellikle sadece deri ve deri altı yağ doku çıkarılır ancak kol bölgesinde genel olarak yağ doku fazlalığı olan hastalarda eş zamanlı olarak tüm kola liposuction işlemi de gerçekleştirilebilir.

Kol germe ameliyatı sonrasında yaşlanma sürecinin devam edecek olması cerrahi işlemin uygulandığı bölge derisinde gevşemeye ve sarkmaya neden olacaktır. Kilo alıp verme süreçleri derideki bu bulguları daha da artırabilir. Cerrahi ile elde edilen sonucun korunabilmesi amacıyla vücut ağırlığına dikkat edilmeli ve düzenli olarak spor yapılmalıdır.

Kol germe ameliyatı sonrasında hastanede kalış süresi 1-2 gündür ve genellikle 2-4 gün sonra drenler çıkarılır. Ödem oluşmaması amacıyla özellikle ilk altı ay sauna, solaryum, hamam ve güneş banyosuna maruz kalınmamalı ve en az sekiz hafta süreyle korse kullanılmalıdır. İyileşme döneminin birinci ayından sonra hafif, üçüncü ayından sonra ise orta zorluk seviyesindeki sporların yapılmasına izin verilmektedir.

Kol Germe
Uyluk Germe

Uyluk Germe

Uyluk iç yüzünde gözlenen deri sarkması ve yağlanma artışı kadınları en çok rahatsız eden sorunların başında gelmekteyken yaşlanma ile beraber bu sorunlar daha da belirgin bir hale gelmektedir. Bariatrik cerrahi sonrasında kol bölgesinde olduğu gibi uyluk bögesinde de sarkma ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sonuçta hem görsel bir deformite hem de bacakların birbirine sürtünmesi nedeniyle fiziksel hareketlerde kısıtlılık ve uyluk iç yüz derisinde follikülit ve selülit gibi deri enfeksiyonlarının gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Uyluk germe ameliyatı diz üstündeki deri ve deri altı yağ doku fazlalığını gidermek amacıyla gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Amaç sadece uyluğu inceltmek değil, aynı zamanda uyluğu daha gergin bir hale getirmektir.

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilmekte ve yaklaşık 3-5 saat sürmektedir. Deri fazlalığı hafif düzeyde olan hastalarda kasık bölgesinde yatay bir ize neden olan medial uyluk germe işlemi gerçekleştirilebilir. Deri fazlalığı orta veya ileri düzeyde olan hastalarda ise kasıktan başlayıp dize doğru uzanan ve uyluğun iç kısmında yerleşik biz ize neden olan klasik uyluk germe işlemi tercih edilir. Genellikle deri ve deri altı yağ doku çıkarılır ancak uyluk bölgesinde genel olarak yağ doku fazlalığı olan hastalarda eş zamanlı olarak tüm uyluğa liposuction işlemi de gerçekleştirilebilir.

Uyluk germe ameliyatı sonrasında yaşlanma sürecinin devam edecek olması cerrahi işlemin uygulandığı bölge derisinde gevşemeye ve sarkmaya neden olacaktır. Kilo alıp verme süreçleri derideki bu bulguları daha da artırabilir. Cerrahi ile elde edilen sonucun korunabilmesi amacıyla vücut ağırlığına dikkat edilmeli ve düzenli olarak spor yapılmalıdır.

Uyluk germe ameliyatı sonrasında hastanede kalış süresi 1-2 gündür ve genellikle 2-4 gün sonra drenler çıkarılır. Ödem oluşmaması amacıyla özellikle ilk altı ay sauna, solaryum, hamam ve güneş banyosuna maruz kalınmamalı ve en az sekiz hafta süreyle korse kullanılmalıdır. İyileşme döneminin birinci ayından sonra hafif, üçüncü ayından sonra ise orta zorluk seviyesindeki sporların yapılmasına izin verilmektedir.

04.01.2024 tarihinde güncellenmiştir.
WhatsApp